ARTISTES

Presentem a artistes i creadors locals, tant emergents com consolidats, i impulsem la seva projecció internacional, així com col·laboracions amb entitats privades i públiques per ampliar el seu radi d'impacte.