Fundació Mies Van Der Rohe

A més de preservar i difondre el coneixement sobre el Pavelló Mies van der Rohe, la Fundació té ara un paper crucial en la promoció de debats i la sensibilització sobre l'arquitectura i l'urbanisme contemporani.

Per assolir aquests objectius, la Fundació organitza diferents actes com ara premis, congressos, conferències, exposicions, tallers, instal·lacions o col·laboracions amb altres entitats, com en el nostre cas.

ELS NOSTRES PROJECTES

1 de 2