ALICIA GIMENO

ESTRUCTURA RADICULAR

200122. Acrylic on textile. 116x116x4cm

«En el meu treball exploro l’energia, expressivitat i harmonia d’una composició, de la línia sobre el fons»

010722. Acrylic on canvas. 80x60x4cm
250622. Acrylic on canvas. 90x60cm
280322. Acrylic on textile. 110x90x4 cm
290622.Acrylic on canvas. 120x90x4cm

«Les peces examinen, des de l’observació i experimentació pictòrica i de materials com pot transmetre lleugeresa alhora que força, equilibri o caos, sent realment el nucli del meu treball la fascinació per les possibilitats de la forma abstracta i la seva subtilesa en la presentació de conceptes sensitius».

260422. Acrylic on textile. 180x120x4cm
190622. Acrylic on textile. 90x150x4cm
020622. Acrylic on canvas. 180x130x4cm
310522. Acrylic on canvas. 90x150x4cm
140722. Acrylic on wood. 230x100x100 cm
270622. Acrylic on canvas. 130x160x4cm
140722. Acrylic on wood. 230x100x100 cm

Prensa

SOBRE L'ARTISTA:


ALICIA GIMENO

Des de primerenca edat, el dibuix i la pintura van ser rellevants en el desenvolupament de l’artista, perquè durant gran part del seu recorregut ha examinat la representació realista des del grafit, el llapis, el carbonet

Va estudiar a Mèxic, en un ambient amb un enfocament principal cap a les arts gràfiques, i així, va poder formar-se en Estètica, composició, filosofia de l’art… Postgraduada, va estudiar curaduría, alhora que iniciava i dirigia un projecte artístic a la ciutat de Pobla de Saragossa (Mèxic).

Després de tres anys dirigint el projecte va tornar a la seva ciutat natal, on va treballar per a un comissari organitzant projectes en la Capella i altres punts de la ciutat. Posteriorment, va treballar en la gestió de Piramidón centri d’art contemporani y otros puntos de la ciudad. Posteriormente, trabajó en la gestión de Piramidón centre d’art contemporani