Tecnologies Alternatives

Mónica Rikić

07.06.2022 – 17.06.2022

INAUGURACIÓ

Dimarts, 7 de Juny 2022

Les obres

Enfoco la meva pràctica en el codi, l’electrònica i els objectes no digitals per a crear projectes interactius sovint emmarcats com a jocs experimentals, que pretenen anar més enllà del propi joc.

El meu interès radica en l’impacte social de la tecnologia, la coexistència home-màquina i la reapropiació dels sistemes i dispositius tecnològics, per a manipular-los i repensar-los a través de l’art.

Sobre l’artista

Artista electrònic i codificador creatiu, Barcelona 1986.

Llicenciat en Belles arts (UB). Màster en Arts Digitals (UPF). Màster en Filosofia Contemporània (UOC).
Premi Nacional de Cultura de Catalunya 2021

Forma part de la col·lecció .BEEP